Táto lekcia nie je normálne prístupná bežnému návštevnikovi tohto blogu.

Nedá sa ani vyhľadať cez Google.

Prosím, nepreposielaj ju nikomu, je iba pre účastníkov tohto bezplatného kurzu.

Vychutnaj si 7.LEKCIU:

7.LEKCIA_1

7.LEKCIA 2 7.LEKCIA 3 7.LEKCIA 47.LEKCIA 57.LEKCIA 67.LEKCIA 77.LEKCIA 87.LEKCIA 9